Pomysł na ocalenie zabytków energetyki powstał w maju 2006 roku po wycieczce Koła SEP Ziemi Nyskiej do Muzeum Energetyki w Szklarskiej Porębie. Ze względu na brak wolnego czasu na realizację projektu trzeba było poczekać kilka lat.  

Pierwsze eksponaty zostały zaprezentowane w lutym 2009 roku, a na zbiory składało się 14 liczników, 10 książek oraz kilka innych przedmiotów.

Zamiarem moim było zebranie pamiątek po energetyce z okolic Niemodlina. Trudno jest jednak przejść obojętnie obok ciekawego przedmiotu nawet jeżeli nie dotyczy on bezpośrednio tego terenu. Nie zawsze też da się zdiagnozować czy przedmiot jest z tego terenu czy nie. Większość eksponatów to efekt moich starań. Część jest darowana przez różne osoby, co zostało uwidocznione. Niektórzy darczyńcy chcieli pozostać anonimowi. Za przekazane do muzeum eksponaty serdecznie dziękuję. Dziękuję również osobom, które pomagają w przygotowaniu ekspozycji.

W chwili obecnej zbiory liczą już ponad 500 eksponatów z czego około połowa pochodzi z okresu przed 1945 rokiem. Sporą grupę urządzeń stanowią liczniki energii elektrycznej. Najstarsze zidentyfikowane pochodzą z 1919 roku. Prawdopodobnie najstarszym z nich jest elektrolityczny licznik rtęciowy firmy Schott & Genossen typy STIA. Do ciekawszych należy zaliczyć też licznik wodorowy E2 produkcji SSW oraz liczniki przedpłatowe:

Wśród licznych rachunków za energię elektryczną najstarszy pochodzi z 1914 roku z Krakowa. Spośród książek na uwagę zasługują „Zasady elektrotechniki” Merczynga z 1889 roku oraz „Oświetlenie elektryczne” Szapiro z 1901 roku. Dużym zainteresowaniem cieszy się grające na oryginalnych częściach radio Mende z 1935 roku. Z eksponatów typowo energetycznych należałoby wyróżnić izolatory odciągowe niskiego napięcia, czy też rzadko spotykany izolator z odłącznikiem. Zbiory regionalne to przede wszystkim plany linii 04 kV z okolicznych miejscowości oraz plany i schematy linii 15 kV: 

 

Zapraszam do zapoznania się z ekspozycją.

mgr inż. Marian Osipiuk