Licznik elektrolityczny

Z przyjemnością informuję iż „Muzeum Energetyki” wzbogaciło się o cenny eksponat - licznik elektrolityczny rtęciowy prądu stałego-podarowany przez Pawła Czopa z Nysy. Co prawda licznik jest bardzo zniszczony , ale  nie zmniejsza to jego wartości. Został poddany renowacji  przez Marka Pietraszkę. Przy okazji słowa podziękowania dla Marka za pomoc przy odnawianiu także innych eksponatów. Pozostałe osoby które mają wkład pracy w muzeum zostaną wymienione przy okazji.

Opis działania i historię licznika można przeczytać w artykule dr inż. Andrzeja  Przytulskiego na stronie:

http://www.elektroonline.pl/a/1573/2,Od_Edisona_do_Krukowskiego

a licznik obejrzeć tutaj