Krizik EJE8

Opis: Licznik 1-fazowy EJE8
Producent: Krizik  Czechosłowacja
Okres pochodzenia: 1963
Darczyńca: Wojtek Bykuć Sopot                                                                                                                                                                                                                         

Ciekawostka: Licznik produkcji Czechosłowackiej  wyprodukowany dla firmy z Indii z polską cechą legalizacyjną