Opaski kablowe

1. Opaski kablowe
2. Pochodzenie: Linia 15 kV Niemodlin - Szydłów 1928r
                            Niemodlin - Magnuszowice 1928r